a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Lophozia perssonii H. Buch & S.W. Arnell

Kalktrapmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (8) | flora's (8) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Lophoziaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Lophoziopsis perssonii
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale cultuurgrond
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen
Ecologie & verspreiding
Lophozia perssonii is in ons land vooral een soort van de open schaduw op mergelblokken en mergelwanden. In het buitenland groeit de soort bijv. ook op lemig-zandige, meestal kalkrijke en wat vochti... [meer]