a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe

Klein smaltandmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Ditrichaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Ditrichum pusillum is een kortlevend mos dat groeit op vochtig lemig zand en langs ijzerrijke greppels en padranden. Ditrichum pusillum groeit vaak samen met D. lineare en D. cylindricum. Wat bij deze... [meer]
 
foto5533
foto4907
foto4583
foto4908
foto5531
foto2529
foto4584
foto5532