a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Splachnum ampullaceum Hedw.

Kruikmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Splachnaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelnomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop dierlijke uitwerpselen
Ecologie & verspreiding
Splachnum ampullaceum groeit in West-Europa vrijwel uitsluitend op mest van o.a. koeien in venen. De enorme achteruitgang van hoogveen in Europa en in nog sterkere mate van door koeien begraasde ven... [meer]
 
foto9232
foto9244
foto9245
foto11002
foto9086