a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Anastrophyllum minutum (Schreb.) R.M. Schust.

Kielmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Lophoziaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Sphenolobus minutus
Status:Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)arctisch-boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithumus
Ecologie & verspreiding
Anastrophyllum minutum is een soort van ruwe humus en vochtige tot droge zandgrond op noordhellingen in droge heide, in vochtige heiden en in open (dennen-)bossen, vooral op de stuwwallen van de Vel... [meer]
 
foto32619
foto32620
foto32532
foto32618