a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Scapania curta (Mart.) Dumort.

Klein schoffelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Scapaniaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Ecologie & verspreiding
De groeiplaatsen van Scapania curta zijn zeer vergelijkbaar met de meeste andere soorten Scapania: op paden, steilkanten e.d. in bos en hei. Scapania curta komt daarbij veelal wel op wat lemiger plaat... [meer]
 
foto2654