a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Moerckia hibernica (Hook.) Gottsche

Kraalmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (8) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pallaviciniaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Moerckia flotoviana
Status:Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelnomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Ecologie & verspreiding
Moerckia flotoviana vormt in ons land plakkaatjes op open, kalkrijk, vochtig zand in jonge duinvalleien, op kalkstortterreinen e.d., vaak samen met andere thalleuze levermossen als Aneura pinguis, P... [meer]