a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe

Kalksmaltandmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Ditrichaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.fragmentatiekolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtDroog schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgruis en steen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Ditrichum flexicaule wordt vrijwel alleen nog in de kalkrijke duinen gevonden. Uit Zuid-Limburg is de soort vrijwel verdwenen door de achteruitgang aan kwaliteit en areaal van de kalkgraslanden. Ditri... [meer]
 
foto2285
foto11717
foto1686