a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cinclidium stygium Sw.

Koepelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0)

Familie:Mniaceae
Groep:Bladmossen
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelnomade
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Cinclidium stygium is een soort van kalkrijke moerassen, waar het in gezelschap groeit van o.a. Scorpidium-soorten. Cinclidium is slechts één maal in ons land aangetroffen: in 1864 te Achtti... [meer]
 
foto2260
foto11018
foto11019