a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Oxyrrhynchium schleicheri (R. Hedw.) Röll

Kalksnavelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (5) | taxonomie | feedback (1) | trend

Familie:Brachytheciaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Eurhynchium schleicheri
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)submediterraan-subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitklei en leem
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Oxyrrhynchium schleicheri is een soort van kalk- en schaduwrijke, vrij vochtige standplaatsen zonder strooiselophoping, zoals hellingbossen, wanden van holle wegen en bosgreppels. In vergelijking met... [meer]
 
foto2553