a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske

Kleisnavelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (4) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Brachytheciaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Eurhynchium hians
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd-mediterraan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitklei en leem
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
In kleigebieden heeft Oxyrrhynchium hians een duidelijke voorkeur voor vochtige, kalkhoudende klei of zavel; het staat daar veel op dijken, in graslanden en vooral in bos en struweel. Op de kalkloze k... [meer]
 
foto5178
foto4619
foto5177
foto5179
foto2550
foto17000
foto4617
foto2822
foto17001
foto2551