a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Lophocolea minor Nees

Klein kantmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (7) | flora's (8) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Geocalycaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Chiloscyphus minor
Status:Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subcontinentaal boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgruis en steen
Ecologie & verspreiding
Lophocolea minor komt in Nederland in enkele totaal verschillende milieus voor. In niet al te droge kalkgraslanden groeit de soort op de veraarde dunne bodem. Lophocolea minor wordt in het buitenlan... [meer]
 
foto10145