a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid.

Kale bisschopsmuts
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Grimmiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtPioniers op zure steen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen
Ecologie & verspreiding
Racomitrium fasciculare groeit hoofdzakelijk op zwerfkeien in bosranden, soms op hunebedden. Masselink & Van Zanten (1977) merkten op: 'Vooral in de omgeving van Exloo is R. fasciculare beslist ge... [meer]
 
foto2662