a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cirriphyllum flotowianum (Sendtn.) Ochyra

Klein spitsmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (4) | taxonomie | feedback (0)

Familie:Brachytheciaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Cirriphyllum reichenbachianum, Eurhynchium flotowianum, Sciurohypnum flotowianum
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subcontinentaal gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen
Ecologie & verspreiding
Cirriphyllum flotowianum groeit op kalkrijke beschaduwde rotsen. Deze soort is slechts bekend van één enkele vondst van meer dan een eeuw geleden op een beschaduwde mergelrots bij Geulhem in... [meer]