a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Jungermannia caespiticia Lindenb.

Klein oortjesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Jungermanniaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Endogemma caespitica, Solenostoma caespiticium
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Ecologie & verspreiding
Jungermannia caespiticia is, alhoewel het een zeer zeldzame soort betreft, gevonden in een breed scala aan habitats: oude bospaden, greppelkanten, in afgeplagde heide, oevers van plassen en zelfs op b... [meer]
 
foto5482
foto5483
foto5481
foto5484
foto5485