a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pleuridium acuminatum Lindb.

Klein kortsteeltje
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Ditrichaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Pleuridium acuminatum kan gevonden worden op iets zurige, liefst wat lemige, niet natte standplaatsen in halfopen situaties zoals wegranden in bossen. Bij enkele opgaven is vermeld dat er lichte kwel... [meer]
 
foto2357
foto9088