a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Aloina brevirostris (Hook. & Grev.) Kindb.

Knopaloëmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale cultuurgrond
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitklei en leem
Ecologie & verspreiding
Aloina brevirostris groeit op open basenrijke klei en leem in en bij afgravingen. Het voorkomen van de soort lijkt sterk aan locaties met menselijke invloeden gerelateerd. Uit omringende landen word... [meer]
 
foto2431