a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.

Kammos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Hypnaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtDroog schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgruis en steen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Ctenidium molluscum komt voornamelijk voor in de kalkgraslanden in Zuid-Limburg. Hier kan de soort massaal aanwezig zijn. Verder groeit Kammos verspreid door ons land in kalkrijke milieus. Vroeger is... [meer]
 
foto30537
foto33902
foto2264
foto33901
foto2265