a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Ulota drummondii (Hook. & Grev.) Brid.

Kruipend kroesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Orthotrichaceae
Groep:Bladmossen
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelnomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtPioniers op bomen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitschors
Ecologie & verspreiding
In Nederland is Ulota drummondii gevonden op een tak van een Schietwilg in een spontaan wilgenbos (Flevoland) en een jonge verwilderde griend (Biesbosch, met U. bruchii) en op Grauwe wilg in een bro... [meer]
 
foto1525