a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.

Kussentjesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (8) | flora's (2) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Leucobryaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.fragmentatiekolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof strooisel
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Leucobryum glaucum groeit vooral in loofbossen op voedselarm humeus zand, zowel op het Pleistoceen als in de duinen. Ook groeit de soort in blauwgraslanden, alsmede in moerasheiden in de laagveengeb... [meer]
 
foto4040
foto14
foto4534
foto2731
foto2813
foto4039
foto5370