a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Schistidium platyphyllum (Mitt.) H. Perss.

Kribbenachterlichtmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (8) | flora's (3) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Grimmiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Schistidium rivulare subsp. latifolium
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.nomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtStenige oever
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Schistidium platyphyllum komt voor op steen en soms op boomvoeten boven het gemiddelde waterpeil langs rivieren met basenrijk water. Bij hoogwater staan de groeiplaatsen onder water maar in de zonerin... [meer]
 
foto31375
foto31376