a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphagnum compactum Lam. & DC.

Kussentjesveenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (11) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithumus
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Sphagnum compactum komt vooral voor in open pioniersituaties op zure natte stevige bodem. Ook op kale veenbodem wordt Kussentjesveenmos wel gevonden. Het is een kensoort van het Verbond van Gewone... [meer]
 
foto3598
foto5219
foto3597
foto1819
foto2395