a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Tortula lanceola R.H. Zander

Kalkkleimos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Pottia lanceolata, Tortula lindbergii
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd-mediterraan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelnomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtDroog schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitklei en leem
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Tortula lanceola komt voor in kalkgraslanden in Zuid-Limburg. Veel zeldzamer komt de soort ook voor op open kalkrijke klei in graslanden en op dijken, op met kalkrijk gesteente (oud beton?) verstevigd... [meer]
 
foto20008
foto2655