a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Fissidens arnoldii R. Ruthe

Klein riviervedermos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (16) | flora's (4) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Fissidentaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Europese Rode Lijst: zeldzaam
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtStenige oever
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Fissidens arnoldii wordt op natte stenen langs basenrijke rivieroevers gevonden. Een enkele keer wordt het mos ook wel op hout aangetroffen. Klein riviervedermos is voor het eerst in 1969 in de Biesbo... [meer]
 
foto2555
foto2556