a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Philonotis fontana var. caespitosa (Jur.) Limpr.

Klein staartjesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bartramiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Philonotis caespitosa
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Standplaats en (historisch) voorkomen van dit taxon ten opzichte van var. fontana zijn in Nederland pas sinds 2012 enigszins bekend. Het pH(water)-optimum rond 6 is voor beide taxa gelijk en in dive... [meer]