a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Plagiothecium laetum Schimp.

Krom platmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (7) | flora's (3) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Plagiotheciaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Plagiothecium curvifolium
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kruiper
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitschors en hout
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Plagiothecium laetum is de algemeenste soort binnen de platmossen en is algemeen in bossen op de hogere zandgronden, met een optimum in Eikenberkenbossen en gemengd bos. De soort groeit op en aan boom... [meer]
 
foto4391
foto4829
foto4390
foto2355