a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Tortella inflexa (Bruch) Broth.

Klein kronkelbladmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | flora's (4) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)mediterraan-atlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.fragmentatiekolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtPioniers op baserijke steen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen
Ecologie & verspreiding
Tortella inflexa groeit in Nederland op kleine, half in de bodem begraven, zachte kalksteentjes. Deze steentjes liggen in steil, op het zuiden geëxponeerd kalkgrasland. En dan niet alleen in de bek... [meer]