a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boulay

Kalkeendagsmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Ephemeraceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Europese Rode Lijst: zeldzaam
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)submediterraan-subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale cultuurgrond
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitklei en leem
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Ephemerum recurvifolium groeit op open plekjes in graslanden en op dijken, soms in akkers, op basische, doorgaans kalkhoudende, kleiïge grond. Het mos komt voor in Zuid-Limburg, onder andere in k... [meer]
 
foto17274
foto17273
foto17276
foto17277