a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Microbryum floerkeanum (F. Weber & D. Mohr) Schimp.

Knopwintermos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Phascum floerkeanum
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Europese Rode Lijst: (verspreiding onvoldoende bekend)
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale cultuurgrond
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitklei en leem
Ecologie & verspreiding
Microbryum floerkeanum is een winterannuel van open, kalkrijke klei en loss. De vondsten in Zuid-Limburg zijn gedaan in grasland, op een braakliggende akker en op de oever van een pas gegraven poel... [meer]