a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch & Schimp.

Klein rimpelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Polytrichaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Atrichum tenellum groeit op kalkarme, lemige of lemig-zandige bodem. Je vindt het mos dikwijls op plaatsen waar is gegraven, zoals jonge greppelwanden, natuurontwikkelingsterreinen en paddenpoelen, ma... [meer]
 
foto4226
foto4228
foto4230
foto4229
foto3531
foto4882
foto5519
foto4225
foto3532
foto4227