a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb.

Klein vleugelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Jungermanniaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)arctisch-boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Nardia geoscyphus is een weinig opvallend levermosje van pioniervegetaties op vaak lemige ondergrond op matig vochtige plaatsen. Greppeltjes, steilkantjes, paadjes, houtwallen en leemkuilen vormen fav... [meer]
 
foto2324
foto3875
foto3874
foto4360
foto3873
foto4358
foto4359
foto11371
foto3872