a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Microbryum rectum (With.) R.H. Zander

Klein wintermos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Pottia recta
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)mediterraan-atlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtDroog schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitklei en leem
Ecologie & verspreiding
Microbryum rectum is een winterannuel op droge zonnige kalkrijke open grond in grasland, groeven, steilkanten, padranden en stoppelakkers. De warmteminnende soort heeft een voorkeur voor hellinkjes... [meer]
 
foto2363