a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Conocephalum conicum (L.) Dumort.

Kegelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Conocephalaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kruippendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitschors, steen en bodem
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Conocephalum conicum groeit vooral op niet te zure, beschaduwde beekoevers en vochtige muren. Minder vaak is de soort te vinden op andere standplaatsen, die vrijwel altijd permanent vochtig zijn. Lang... [meer]
 
foto31
foto2744
foto30
foto43633
foto33786
foto33788
foto1772
foto2117
foto31136