a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Fossombronia pusilla (L.) Nees

Klein goudkorrelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Fossombroniaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)submediterraan-subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Plantjes van Fossombronia pusilla komen vroeg in het jaar tot ontwikkeling als pionier op löss, lemig zand of zelfs kleiïge bodems op vochtige plekken, vaak met open schaduw maar ook wel i... [meer]