a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Buxbaumia aphylla Hedw.

Kaboutermos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Buxbaumiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Verdwenen
Europese Rode Lijst: regionaal bedreigd
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithumus
Ecologie & verspreiding
Buxbaumia aphylla is een van onze meest mysterieuze mossen. De groene mosplant is zo klein en snel verdwenen dat eigenlijk alleen de naar verhouding grote karakteristieke scheve kapsels tot ontdekking... [meer]
 
foto23495
foto27234
foto23517
foto23518
foto24
foto23494
foto11012
foto11013
foto11281
foto25059