a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Fissidens pusillus (Wilson) Milde

Klein beekvedermos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (14) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Fissidentaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Fissidens viridulus subsp. pusillus
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtStenige oever
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen
Ecologie & verspreiding
Op het voorkomen van Fissidens pusillus in Nederland is in 2006 voor het eerst de aandacht gevestigd, aan de hand van een vondst op baksteenfragmenten tussen basaltblokken in de beschoeiing van Marken... [meer]
 
foto1708
foto2567
foto1707