a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp.

Kroppluisjesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Dicranaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Dicranella cerviculata is een pionier met een uitgesproken voorkeur voor vochtige, voedselarme en zeer zure omstandigheden. Het is tegenwoordig een vaste component van de begroeiing op plagplekken in... [meer]
 
foto4292
foto4293
foto3939
foto4291
foto3940