a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Oxyrrhynchium pumilum (Wilson) Loeske

Klein snavelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Brachytheciaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Eurhynchium pumilum, Microeurhynchium pumilum, Rhynchostegiella pumila
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)submediterraan-subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitklei en leem
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Oxyrrhynchium pumilum is een mos van bossen en struwelen op vochtige, kalkhoudende bodems, vooral mergel, lössleem en klei. Het staat vaak onderaan hellingen, waar zich rulle grond verzamelt. I... [meer]
 
foto2552