a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Ditrichum lineare (Sw.) Lindb.

Kort smaltandmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Ditrichaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Ditrichum lineare geeft de voorkeur aan kalkarme leemhoudende grond langs padranden, greppelkanten en vochtige plekken bij heide en leemkuilen. Het is een zeldzame soort al suggereert het aantal vonds... [meer]
 
foto2527
foto4582