a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Weissia longifolia Mitt.

Kogeltjesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Astomum crispum
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelnomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale cultuurgrond
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitklei en leem
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Weissia longifolia groeit op zonnige, kalkrijke, lemige en kleiïge standplaatsen in het rivierengebied en Zuid-Limburg. De plant heeft een voorkeur voor hellingen zoals dijktaluds en kalkgrasland... [meer]
 
foto2673
foto17005