Boskronkelsteeltje

Campylopus flexuosus


© Dick Haaksma

Ecologie & verspreiding
Campylopus flexuosus is algemeen op de zandgronden, vooral in lichte bossen en op de heide. Buiten de zandgronden is Boskronkelsteeltje zeldzaam. Verspreidingskaartjes van bosmossen suggereren veelal een toename, ook bij deze soort. Deels heeft deze toename te maken met de toegenomen inventarisaties. Ook is het zo dat veel bossen pas begin vorige eeuw zijn aangeplant en dat vestiging van mossen slechts zeer geleidelijk heeft plaats gevonden. Zo is op de meeste Waddeneilanden Boskronkelsteeltje pas sinds vrij kort bekend en nog duidelijk aan het toenemen. De verbreiding gebeurt waarschijnlijk vooral via de broedtakken. Kapsels zijn zeldzaam bij deze soort maar worden toch af en toe wel gevonden. Campylopus flexuosus is in principe goed herkenbaar aan de bebladerde broedtakjes maar gezien de variabiliteit van de soort is oplettendheid geboden. In combinatie met het stengelvilt, de brede nerf en de gekleurde bladoortjes hoeven echter ook bij slecht ontwikkelde planten nooit fouten in de determinatie gemaakt te worden.
Familie: Leucobryaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: humus
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website