Breekblaadje

Campylopus pyriformis


© Henk Greven

Ecologie & verspreiding
Campylopus pyriformis is vooral op de zandgronden algemeen aan te treffen, vooral op de grond in heide, langs venranden en in lichte bossen maar ook bijv. op boomstronken. Breekblaadje, ook wel Gewoon kronkelsteeltje genoemd, is eenvoudig herkenbaar aan de kenmerkende broedblaadjes. Deze broedblaadjes vormen een efficiënt verspreidingsmechanisme maar de soort vormt ook vrij regelmatig kapsels. Campylopus pyriformis en C. fragilis werden vroeger als één soort gezien, met als naam C. fragilis. Bij het bestuderen van oudere literatuur dient men hier op bedacht te zijn. Laatstgenoemde soort is in Nederland echter zeer zeldzaam en heeft veel smallere broedblaadjes. De aanwezigheid van de bootvormige broedblaadjes onderscheidt Campylopus pyriformis ook van de eveneens algemene en er soms oppervlakkig op gelijkende Campylopus flexuosus. Ook de kleur van C. pyriformis, meestal geelgroen, verschilt in het veld van het donkergroen van C. flexuosus.
Familie: Leucobryaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: humus
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website