Koepelmos

Cinclidium stygium


© Laurens Sparrius

Ecologie & verspreiding
Cinclidium stygium is een soort van kalkrijke moerassen, waar het in gezelschap groeit van o.a. Scorpidium-soorten. Cinclidium is slechts één maal in ons land aangetroffen: in 1864 te Achttienhoven bij Utrecht. Waarschijnlijk is Koepelmos daar al in de 19de eeuw verdwenen. Het zeer goed ontwikkelde Nederlandse materiaal had kapsels. Ook elders in het laagland van Europa is deze overwegend noordelijke en tot de verbeelding sprekende soort thans een zeldzame verschijning. De kans dat we Cinclidium ooit weer in Nederland aan zullen treffen is erg klein. Cinclidium valt in het veld op door de donkergroene tot zelfs bruinrode kleur, terwijl de ongetande bladeren half verscholen zitten tussen het enorm dichte, donkerbruine vilt op de stengel. Onze inlandse Rhizomnium-soorten en Pseudobryum cinclidioides hebben nooit zo'n dikke laag vilt. Bij Pseudobryum is de viltlaag zwart.
Familie: Mniaceae
Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website