Bossig spitsmos

Cirriphyllum crassinervium


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Cirriphyllum crassinervium is een soort van kalkrijke rotsen en stenen en komt daarnaast soms voor op beslibde boomvoeten in de uiterwaarden en het getijdegebied. De soort is buiten het getijdegebied vooral bekend van kribben en steentaluds in het rivierengebied en langs het IJsselmeer, waar het mos voorkomt op op het noorden gerichte taluds. De soort heeft zich de 20ste eeuw uitgebreid. Een goede inventarisatie in het rivierengebied en met name in Limburg zal zeker nog een completer beeld van de verspreiding op kunnen leveren. Zo is de soort recent niet bekend uit Limburg terwijl ze in het verleden wel van de Sint Pietersberg en van langs de Maas bekend was.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Stenige oever
Substraatvoorkeur: steen
Controle: microscopische determinatie
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website