Riviermos

Dialytrichia mucronata


© Koos van der Vaart

Ecologie & verspreiding
Zoals de Nederlandse naam al aangeeft komt Riviermos in het rivierengebied voor. Dialytrichia mucronata is hier te vinden op periodiek overstroomde stenen en op stammen van Wilgen en Populieren in de uiterwaarden. In het verspreidingsbeeld is niet heel veel veranderd de laatste decennia. Recente gegevens over het voorkomen langs de Lek ontbreken echter. Is Dialytrichia mucronata hier echt verdwenen of is er hier recent nooit meer naar gekeken? En is de soort echt niet langs de Maas te vinden? Ook langs de Waal, Rijn en IJssel zijn er ongetwijfeld meer locaties waar Dialytrichia gevonden kan worden. Om het verspreidingsbeeld volledig te krijgen is wat deze soort betreft nog wel wat te doen.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website