Kroppluisjesmos

Dicranella cerviculata


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Dicranella cerviculata is een pionier met een uitgesproken voorkeur voor vochtige, voedselarme en zeer zure omstandigheden. Het is tegenwoordig een vaste component van de begroeiing op plagplekken in vochtige heide en op geschraapte venoevers. Na 1980 is het aantal vondsten van D. cerviculata spectaculair toegenomen, vooral in het oosten, maar ook in laagveengebieden en op de Waddeneilanden. Betere herkenning, ook van de standplaatseisen, is daarbij zeker van belang. In de goed onderzochte delen van Brabant ontbreekt de soort vrijwel nergens. Dicranella cerviculata is ongetwijfeld ook daadwerkelijk toegenomen omdat het heeft geprofiteerd van maatregelen tot natuurherstel. In (verzuurde) valleien in de vastelandsduinen is Dicranella cerviculata tot op heden weinig aangetroffen maar wellicht komt de soort ook daar wel meer voor dan nu lijkt. Dicranella cerviculata is alleen met zekerheid van D. heteromalla te onderscheiden op basis van het kropje. Sporenkapsels zijn echter lang niet altijd aanwezig. Bovendien is het kropje vaak onduidelijk ontwikkeld. Verwarring en onderschatting liggen daarmee voor de hand.
Familie: Dicranaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website