Steensikkelsterretje

Hymenoloma crispulum


Ecologie & verspreiding
Hymenoloma crispulum is een in kussentjes op stenen groeiende arctisch-boraal-montane soort die in West- en Midden-Europa vrijwel beperkt is tot bergstreken. De soort is in 1950 op de Franse Berg op de Veluwe aangetroffen. Hier groeide de soort op een grofkiezelige betonmuur. Het betreft hier een eenmalige vondst buiten het eigenlijke areaal van Hymenoloma. De kans dat er vaker vondsten van deze soort gedaan zullen worden is dan ook klein. De kussentjes van de soort lijken wel wat op die van Dicranum montanum.
Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Pioniers op zure steen
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website