Veengaffeltandmos

Dicranum bergeri


© Laurens Sparrius

Ecologie & verspreiding
De hoogveensoort Dicranum bergeri heeft zijn hoofdverspreiding in Europa in Scandinavië, Finland en Noord-Rusland en is in ons land uiterst zeldzaam. Dicranum bergeri werd voor het eerst gevonden in 1966 in een droge bult van Leucobryum glaucum in de oeverzone van een meerstal in het Bargerveen. De tweede vondst werd eveneens gedaan in het Bargerveen en wel in een vochtige dopheidevegetatie in 1997. Gezien de zeldzaamheid van de biotoop van deze soort, vooral levend hoogveen, zijn in ons land nieuwe vondsten nauwelijks te verwachten. Om Dicranum bergeri te behouden, aannemend dat de soort nog steeds aanwezig is in het Bargerveen, moet verzamelen, voorzover dit echt nodig is, dan ook tot een minimum beperkt blijven.
Familie: Dicranaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website