a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Dicranaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Dicranum affine, Dicranum undulatum
Status:Rode Lijst: Verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
De hoogveensoort Dicranum bergeri heeft zijn hoofdverspreiding in Europa in Scandinavië, Finland en Noord-Rusland en is in ons land uiterst zeldzaam. Dicranum bergeri werd voor het eerst gevond... [meer]
 
foto11020