a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Orthotrichum consimile Mitt.

Vlierhaarmuts
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (13) | flora's (4) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Orthotrichaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Orthotrichum columbicum
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Europese Rode Lijst: verdwenen
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euramerikaans
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.nomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtPioniers op bomen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitschors
Ecologie & verspreiding
Recent onderzoek (Medina et al. 2012) heeft aangetoond dat onder de naam O. consimile s.l. een complex van 4 soorten schuilgaat. De ‘echte’ O. consimile s.s., gekenmerkt door ondermeer behaarde huik... [meer]
 
foto2333