a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Calypogeia sphagnicola (Arnell & J. Perss.) Warnst & Loeske

Veenbuidelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Calypogeiaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Calypogeia sphagnicola is uiterst zeldzaam en alleen met zekerheid gevonden in levend hoogveen of sterk daarop gelijkende vegetaties. De soort komt frequent voor in het Bargerveen. Calypogeia sphagnic... [meer]
 
foto11900
foto11901
foto11902
foto11903
foto11899
foto11909